De Rentree-dienstverlening kan rekenen op een onderbouwd en beproefd concept dat de voorbije jaren werd ontwikkeld en verfijnd.

De Rentree-coaches:

  • hebben stuk voor stuk een basisopleiding gevolgd
  • worden via actualisatie-opleidingen bijgeschoold
  • én volgen meerdere keren per jaar een intervisiemoment.

 
Je aanmelden voor een Rentree-begeleiding kan via de coördinaten onder "contact". LET OP: werkzoekenden dienen zich eerst aan te melden bij VDAB.