“De drempel is laag, het contactpersoonlijk, de ondersteuning gericht op de duurzame lange termijn. Dat doet deugd.”

Michèle

Dag Michèle. Dag Ingmar. Bedankt voor jullie tijd. Ik ben benieuwd naar jullie verhaal.

Michèle, via jouw oncoloog werd je in november vorig jaar doorverwijzen naar Rentree, kan je ons vertellen hoe dat verlopen is?

Vorig jaar, tijdens mijn laatste controle, ving mijn oncoloog op dat ik na al die jaren na mijn feitelijke behandeling nog steeds worstel om een duurzame, gebalanceerde tewerkstelling uit te bouwen, rekening houdend met mijn diagnose.

Mijn oncoloog verwees me eind november door naar de sociale dienst, die mij vervolgens doorverwees Rentree. Eind december had ik mijn eerste gesprek bij een Rentreecoach.  Wat een verademing: Doeltreffend doorverwezen te worden van de tweede naar de eerste lijn! Bravo, Rentree om bij aanmelding zo snel te schakelen en correct communicatief te reageren. Het toont aan dat jullie ervaring hebben met het om gaan met een kwetsbare doelgroep. Ik voel mij dankbaar voor de ondersteuning die ik van Rentree krijg.

 

Wat hoop je in jouw zoektocht te bereiken?

Ik ben op zoek naar een omgeving die mijn medische problematiek accepteert, en die hierop gepast kan reageren. Enerzijds hoop ik om mijn halftijdse tewerkstelling te verhogen naar 70% of 80%, om zo de financiële druk te verlagen. Anderzijds zoek ik naar een job die bij mij past en aansluit bij wat ik wil en wat ik kan. Concreet ben ik opzoek naar vaste grond onder mijn voeten.

Door mijn diagnose op jonge leeftijd word ik doorheen heel mijn leven geconfronteerd met zaken die terugkomen of nieuwe problemen ten gevolge van eerdere behandelingen. Het gaat niet over één probleem dat kan worden opgelost. Daarom is het voor mij belangrijk dat ik een duurzame relatie kan opbouwen met een coach die er voor mij kan zijn tijdens mijn kantelmomenten en breekpunten.

“Mag ik daar iets op aanvullen?”: vraagt Rentreecoach Ingmar. “Ziek worden gooit uw leven door elkaar. Dat zie ik in alle begeleidingen, of je nu een job hebt of niet. Verschillende levensvragen komen boven, en werk hoor hier ook bij. Op zoek gaan naar zinvolle en duurzame activiteiten, iets betekenen in de maatschappij, wat dit ook mogen zijn. Ik vind het belangrijk dat we hier ruimte aan geven en niet met het idee van ‘we lossen dit even op’. Want dat is niet zo. De vragen komen binnen zoveel jaar terug. Het zoeken van manieren om daar zelf antwoorden op te vinden en daar zelf mee aan de slag gaan, ook dat vind ik belangrijk in een coaching.”

 

Welke rol speelt de Rentreecoach in deze zoektocht naar persoonlijke en financiële stabiliteit?

“De professionele situatie waarin ik nu zit, is eerder onzeker. Voor mij is het allerbelangrijkste om een ankerpunt te hebben. Iemand die mij aanmoedigt om  persoonlijke doelstellingen te stellen die mij perspectief bieden. Iemand die mij helpt  mee de administratie op punt te zetten. Er is een overload aan info en administratie die je moet doen, waarin ik verloren loop. En zo kom ik nog meer in de problemen. Als ik regelmatig met Ingmar afspreek, heb ik een neutraal controle punt die met mij inzit, met mij mee denkt en geen professioneel belang heeft om mij ergens in te duwen.”, vertelt Michèle

“Er is een actieplan opgemaakt om die zoektocht een kader te geven”, vult Rentreecoach Ingmar aan. “In het actieplan wordt ruimte gemaakt voor die zoektocht naar antwoorden op verschillende levensvragen, maar er is ook ruimte voor het uitpluizen van praktische zaken, zoals administratie, (financiële) ondersteuningsmaatregelen, ondersteuning van de werkvloer en werkgever. We stelden een aantal doelen voorop, waarvan er al gerealiseerd zijn en ook een aantal nog niet gerealiseerd zijn.”

 

Michèle, wat is voor jou de meerwaarde van Rentree ten opzichte van andere diensten, zoals de mutualiteit, de oncoloog…?

“Ik weet niet of ik alle actoren ken.”, zegt Michèle. “Wat ik wel kan zeggen is dat Ingmar, van alle zorgverleners die ik heb zien passeren, werkelijk holistisch kijkt. Ik ben geen probleem dat moet opgelost worden: zo heb ik niet enkel een medisch probleem, en niet enkel een zoektocht betreft werk. Het totaal verhaal wordt binnen Rentree bekeken, en dat is werkelijk waardevol. Er is ruimte voor het medische én het persoonlijke. Een concreet voorbeeld. Binnenkort keer ik na een impactvolle operatie terug naar de werkvloer. In ons gesprek was het Ingmar die mij een spiegel voor hield en ook mijn begrenzing in het gesprek bracht. Hij benadrukte dat ik ook nog aan het revalideren ben, en dat waardeer ik, anders zou ik mezelf toch voorbijlopen”.

“Een van de sterktes van Rentree”, zegt Ingmar, “is dat wij snel en direct aanspreekbaar zijn, en dus kort op de bal spelen. Dat is een ervaring die ik mis in andere hulpverlening.”

“Klopt”, zegt Michèle, “ellelange wachttijden of telkens weer doorverwezen worden naar nieuwe onbekenden is ongelofelijk ontmoedigend, wanneer je vanuit een kwetsbare situatie probeert je leven terug op de rails te krijgen.”

 

Ingmar, vanuit uw perspectief, met uw voeten in de praktijk, wat is uw toekomstvisie voor Rentree binnen de bestaande hulpverlening?

“Er is veel geëvolueerd binnen de oncologische diensten, de laatste jaren. Er is meer steun en klankbord voor personen die een behandeling voor kanker ondergaan. Er is ook een vlotte samenwerking tussen de sociale diensten en Rentree. Wanneer zij merken dat een patiënt worstelt met specifieke vragen rond werk, verwijzen ze door naar Rentree. En dat vind ik een belangrijke evolutie.”, merkt Ingmar op.

“Mensen die op een moment in hun leven geconfronteerd worden met een zware behandeling, door eender welke levensbedreigende ziekte, zitten met veel vragen zoals ‘hoe terug een deel uitmaken van de maatschappij?’. En we moeten realistisch zijn: werk is een zeer belangrijk aspect in onze maatschappij. Voor die mensen die daar een zoektocht in hebben en ondersteuning wensen, kan Rentree veel betekenen.”

“Het verruimen van Rentree naar andere medische problematieken behalve kanker, vind ik principieel belangrijk”, zegt Michèle. “Niet elke (zeldzame) ziekte heeft een uitgewerkte sociale dienst of hulpverlening op maat.” “Daarnaast pleit ik voor meer erkenning van Rentree, zodat in mijn elektronisch dossier geweten is dat Ingmar mijn coach is en ik al een traject heb lopen.”, aldus Michèle.

“Ook dat beschrijft de nood aan een holistische hulpverlening.”, vertelt Ingmar. “Momenteel is het gevaar dat er allerlei middelen bestaan die te gefragmenteerd ingezet worden. Door op te splitsen in allerlei kleine delen en diensten, duurt het lang vooraleer iemand op de juiste plek terechtkomt. Mensen raken gefrustreerd. We moeten blijven opletten dat mensen de weg vinden naar de juiste hulp, en dit liefst op een efficiënte manier via een directe lijn.”

“Als laatste wil ik nog iets toevoegen over het huidige administratief kluwen waarin je terechtkomt als je langdurig ziek bent.”, zegt Ingmar. “Niet alleen ‘hoe moet ik het doen’ is een veel voorkomen vraag, maar ook ‘wat zijn mijn opties’? Ook hier zitten we met een versnippering van info, regels en administratie. En daarvoor moet je het systeem goed kennen. Ik pleit voor een vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen. In tussentijd spelen we ook hierin als coach een belangrijk rol.”

“Coaches treden op als ankerpunt. Het zou super zijn, moesten we meer tijd en ruimte krijgen om ook op lange termijn ondersteuning te bieden, zodat mensen steeds kunnen terugvallen op Rentree.”

Ingmar

 

Bedankt Michèle en Ingmar om jullie ervaring met Rentree te delen. Ik hoop dat het ook anderen aanzet om de stap naar één van de Rentreecoaches te zetten.

Michèle, ik wens u nog veel succes in uw persoonlijke zoektocht!