Wat is Rentree?

Samen met de Rentree-coach zoek je naar antwoorden op al je vragen en onzekerheden over werken na kanker. Je krijgt gratis de nodige ondersteuning bij je werkhervatting. Je werkgever en jouw omringend netwerk worden hier actief bij betrokken.

Doel is om de werkhervatting voor alle betrokkenen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Voor wie?​

 • Werknemers die na hun ziekte opnieuw de stappen willen zetten naar werk, in welke vorm dan ook.
 • Werknemers die graag willen blijven werken tijdens de behandeling, kunnen eveneens een beroep doen op Rentree. 

Werkzoekenden nemen best contact op met VDAB. De VDAB-bemiddelaar zal je verder helpen. 

Voor zelfstandigen is er een betalend aanbod. 

Twijfel je of je in aanmerking komt of krijg je graag advies over andere begeleidingsmogelijkheden, contacteer ons gerust

 

Hoe werkt het?

Werknemers en ambtenaren met een lopend contract mogen zich rechtstreeks aanmelden via ons contactformulier of via het nummer +32 (0)3 67 07 100 (elke werkdag van 8u30 tot 12u30).

Werkzoekenden nemen best eerst contact op met VDAB. Dat kan telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 of online.

Elke begeleiding is een uniek traject. We doorlopen meestal volgende stappen:

 • Een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin je uitleg krijgt over Rentree en dat jouw verwachtingen in kaart brengt.

 • Een voorbereidende fase met aandacht voor de impact van kanker op jouw functioneren, de wettelijke aspecten van een reïntegratie, jouw kijk op werkhervatting, tips en tricks, oriëntering,…

 • Het concreet maken van de plannen rond jouw terugkeer of zoektocht naar een nieuwe job door middel van de opmaak van een Rentree-plan. Als je dit wenst, kan jouw Rentree-coach in deze fase zelf ook mee overleggen met je netwerk (artsen, werkgever, begeleidende diensten,…). Vaak kan je dit (met wat voorbereiding) ook zelfstandig opnemen.

 • De opvolging tijdens je (nieuwe) job.

 • Een afsluitend gesprek waarin we samen terugblikken op je traject op vlak van werk en aandachtspunten voor de toekomst bespreken.​

Waarom Rentree?

 • Je krijgt een vertrouwenspersoon op wie je kan terugvallen; ook als het even moeilijk gaat.

 • Je wordt beter geïnformeerd over je mogelijkheden, rechten en plichten.

 • Je leert omgaan met vermoeidheid, concentratieproblemen of andere gevolgen van kanker op het werk.

 • Je krijgt tips om het gesprek met je collega’s en werkgever aan te gaan.

Kortom, je zet met meer vertrouwen de stap naar werk!

Waar?

Rentree-coaches vind je op verschillende locaties in Vlaanderen.

Kostprijs?

Dit aanbod is kosteloos voor werknemers die na hun ziekte opnieuw de stappen willen zetten naar werk, in welke vorm dan ook. Werknemers die graag willen blijven werken tijdens de behandeling, kunnen eveneens een beroep doen op Rentree. 

Werkzoekenden nemen best contact op met VDAB. De VDAB-bemiddelaar zal je verder helpen. 

Voor zelfstandigen is er een betalend aanbod. 

Wie zijn wij?

Acht jaar geleden initieerde Kom op tegen Kanker het project en zorgde de eerste drie jaar voor de nodige investeringen. Dit past helemaal in hun missie: overlevingskansen en levenskwaliteit verhogen dankzij zorgprojecten die gebaseerd zijn op psychosociaal onderzoek. Rentree is één van die projecten. Emino bouwde het project mee uit. Door het wegvallen van de coördinatiemiddelen aan Sterpunt Inclusief Ondernemen gebeurt de exclusieve uitvoering vanaf februari 2024 na 4 jaar terug bij emino. Meer weten over emino? www.emino.be